دسته:عکس نوشته

عکس نوشته (بخش دوم)

مجموعه  دوم عکس نوشته هایی از بیانات استاد فاطمی نیا  سه چیز میتواند موجب فساد شود از یک عالم...

عکس نوشته (بخش اول)

مجموعه ای از عکس نوشته ها از سخنان گرانقدر استاد به دست همراهان گرامی طراحی شده و برای نشر...