دسته:سیری در نهج البلاغه

سیری در نهج البلاغه ۱۳۹۶

مجموعه یازده شب سخنرانی در ماه مبارک رمضان (خردادماه ۱۳۹۶) استاد فاطمی نیا با موضوع سیری در...

سیری در نهج البلاغه۱۳۹۵

سخنرانی استادسیدعبدالله فاطمی نیا با موضوع سیری در نهج البلاغه به مدت یازده شب در ماه مبارک...