دسته:سیری در نهج البلاغه

ماه رمضان ۱۳۹۷

سخنرانی های استاد فاطمی نیا در ماه رمضان ۱۴۳۹ قمری (اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷ شمسی) در تهران و...

سیری در نهج البلاغه ۱۳۹۶

مجموعه یازده شب سخنرانی در ماه مبارک رمضان (خردادماه ۱۳۹۶) استاد فاطمی نیا با موضوع سیری در...

سیری در نهج البلاغه۱۳۹۵

سخنرانی استادسیدعبدالله فاطمی نیا با موضوع سیری در نهج البلاغه به مدت یازده شب در ماه مبارک...