دسته:زندگینامه استاد

Fateminia’s life summary

  Seyyed Abdullah Fateminia (born in 1324 in Tabriz), the Mujtahid al-Khatib, the mystic and professor of morality, is an Islamic historian and bibliographer. He is...

مصاحبه ای با استاد فاطمی نیا و فرزند ایشان

روحیه پدرم به طبیعت خیلی نزدیک است و گاهی حتی یک گل کوچک کنار جوی هم توجه ایشان را جلب می‌کند،...

توضیح مختصری از زندگی استاد

سید عبد الله فاطمی نیا در سال۱۳۱۷ مجموعه سه جلدی نکته ها از گفته ها سال تولد این استاد...