دسته:جلسات هفتگی سیری در صحیفه سجادیه

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه؛اعتراف به خطا و طلب توبه محرم۱۳۸۴

مجموعه دوازده شب سخنرانی استاد فاطمی نیا با موضوع شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه امام سجاد...